Ubytování pro univerzity

Ubytování pro univerzity:

Poloha chaty Lopata v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty je vhodná k výzkumu celé řady typických prvků karpatské květeny i fauny. Jedná se o oblast s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě. Najdete zde tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v centrální a severní části ))pohoří z celou řadou typických prvků karpatské květeny i fauny.

(http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/chko-bile-karpaty.aspx)

CHKO byla vyhlášena v roce 1980, od roku 1996 je také biosférickou rezervací UNESCO

 

Nadmořská výška
180 – 970 m n. m.

Příroda
Reliéf je tvořen jedním, místy dvěma souběžnými horskými řetězci s četnými dlouhými postranními rozsochami. Centrální část má horský charakter, místy je hřbet rozťat až 500 m hlubokými údolími řek, která je odvodňují do povodí Váhu. Celé území je tak tvořeno několika samostatnými horskými skupinami (Radějovská vrchovina, Javořina, Lopeník, Javorník, Vršatec). Na moravské straně zcela chybí výrazné skalní útvary.

Vzácné a chráněnné druhy
Charakter území je dán jeho staletým využíváním a svou podobou rozsáhlého anglického parku, kde se střídají zalesněné části (45 %) s jednosečnými květnatými loukami a solitérními rozsochatými duby a buky nemá v Evropě obdobu. Díky rozmanitosti mikroreliéfu se Bílé Karpaty staly domovem rozličných druhů naší květeny; od stepních druhů až po ty výlučně mokřadní. Prosluly zejména výskytem vstavačovitých. Nejvýznamnější jsou tořič čmelákovitý, rudohlávek jehlancovitý, vstavač trojzubý, vstavač osmahlý, vojenský, obecný, prstnatec bezový a další. Dále zde najdete lilii cibulkonosnou, všivec statný a kýchavici černou, která zde roste na jediném místě na Moravě. Druhá lokalita je na Slánsku v Čechách. Vyskytuje se tu rys ostrovid, medvěd hnědý, kočka divoká, strakapoud jižní i bělohřbetý, lejsek malý, ťuhýk rudohlavý, čáp černý a krkavec velký, potkáte zde užovku stromovou a potěší vás bohatý výskyt motýlů, ale i jiného hmyzu.

(http://folklor.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=106260&)

Ceník pro skupiny 15 a více osob:
plná penze + ubytování            520
polopenze + ubytování            420
snídaně + ubytování                310
ubytování                                250

Plná penze – snídaně, oběd, večeře

Polopenze – snídaně, večeře

Možnost upravit jídelníček dle dietních omezení

Jídlo se vydává u výdajového pultu

Možnost vlastního vaření v plně vybavené kuchyňce pro ubytované

U chaty je prostorné ohniště – možnost opékání

Kapacita chaty je 49 lůžek (lůžkoviny jsou v ceně včetně ručníků)

V zimím období možnost úschovy lyží

V těsné blízkosti chaty možnost parkování i pro autobusy